DAIHATSU

DAIHATSU MOVE CONTE
Year/Month 2009 / 9
FOB:USD 4,872

DAIHATSU TANTO
Year/Month 2004 / 5
FOB:USD 1,710

DAIHATSU MIRA GINO
Year/Month 2002 / 3
FOB:USD 1,558

DAIHATSU MAX
Year/Month 2002
FOB:USD 2,170

DAIHATSU MOVE LATTE
Year/Month 2005 / 4
FOB:USD 2,166

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2003 / 3
FOB:USD 2,705

DAIHATSU MAX
Year/Month 2002
FOB:USD 1,320

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2004
FOB:USD 2,110

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2002 / 1
FOB:USD 1,250

DAIHATSU MOVE CONTE
Year/Month 2010 / 10
FOB:USD 3,520

Previous 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11